بانو طراحی لباس ایران

دارنده مجوزهای استاندارد مدیریت و رضایت مندی مشتری

تقدیر شده در همایش زنان کارآفرین و مدیران برتر


مسلط به طراحی و الگو سازی

سفیر صلح ایران در نمایشگاه صلح جهانی 2017 برلین